header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

  • Witamy
  • Trwające konkursy
  • Wyniki naborów
  • Projekty PO KL

Wojwódzki Urząd Pracy w KrakowieWitamy na stronie poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce. Serwis został stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL.

Serwis przeznaczony jest dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które chciałyby przy wsparciu Unii Europejskiej realizować projekty rozwijające kapitał ludzki. Można tu znaleźć informacje o prowadzonych przez WUP Kraków naborach wniosków o dofinansowanie (konkursy POKL)  oraz o przygotowaniu i realizacji projektów. Zapraszamy!

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 brak trwających konkursów, ponadto nowe konkursy nie będą już ogłaszane.

Poniżej prezentujemy wyniki naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
w procedurze konkursowej i systemowej
w Priorytetach VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Aktualności


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (nabór projektów systemowych nr POKL/9.1.1/V/14) – Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji

2015-02-16 14:48

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 3 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (nabór projektów systemowych nr POKL/9.1.1/V/14) – Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji

2015-02-16 14:40

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 2 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL

2014-12-30 08:09

WUP Kraków informuje, iż w dniu 12 grudnia br. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany w Planie Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX PO KL.


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów SYSTEMOWYCH w Poddziałaniu 9.1.1

2014-12-23 14:18

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że dnia 23 grudnia 2014 r. rozpoczęto nabór projektów systemowych w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Do składania wniosków o dofinansowanie projektów zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wymienione w Załączniku nr 7 do Założeń dotyczących naboru.


Lista wniosków systemowych zatwierdzonych w ramach Priorytetu VI

2014-12-11 07:49

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzona została lista wniosków systemowych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (system) – Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji

2014-12-09 09:13

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono Listę wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL (nabór nr POKL/9.1.1/IV/14).

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko