header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

  • Witamy
  • Trwające konkursy
  • Wyniki naborów
  • Projekty PO KL

Wojwódzki Urząd Pracy w KrakowieWitamy na stronie poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce. Serwis został stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL.

Serwis przeznaczony jest dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które chciałyby przy wsparciu Unii Europejskiej realizować projekty rozwijające kapitał ludzki. Można tu znaleźć informacje o prowadzonych przez WUP Kraków naborach wniosków o dofinansowanie (konkursy POKL)  oraz o przygotowaniu i realizacji projektów. Zapraszamy!

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 brak trwających konkursów, ponadto nowe konkursy nie będą już ogłaszane.

Poniżej prezentujemy wyniki naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
w procedurze konkursowej i systemowej
w Priorytetach VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Aktualności


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 9 w naborze systemowym nr POKL/9.1.1/III/14

2014-09-22 12:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 9 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 8 w naborze systemowym nr POKL/9.1.1/III/14

2014-09-15 16:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 8 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2014-09-15 12:05

WUP Kraków informuje, iż w dniu 9 września 2014 r. Instutucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 7 w naborze systemowym nr POKL/9.1.1/III/14

2014-09-08 11:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 7 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 6 (nabór systemowy POKL/9.1.1/III/14)

2014-09-01 23:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 6 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL. Listy cząstkowe obejmują tylko wnioski rekomendowane do dofinansowania, informację o konieczności poprawy złożonego wniosku każdy z wnioskodawców otrzyma listownie. Kolejne listy cząstkowe będą publikowane w miarę postępów oceny.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 5 (nabór systemowy POKL/9.1.1/III/14)

2014-08-27 07:45

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 5 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 1 (nabór systemowy POKL/9.1.1/III/14) - aneks

2014-08-21 07:52

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono aneks do listy cząstkowej nr 1 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 4 (nabór systemowy POKL/9.1.1/III/14)

2014-08-18 08:13

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 4 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko