header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Listy rankingowe - Priorytet VIII - 2013 rok

PODDZIAŁANIE 8.1.2 - konkurs nr POKL/8.1.2/I/13

 

Lista nr 1 wniosków podlegających ocenie formalno-marytorycznej

Lista nr 1 wniosków podlegających ocenie globalnej

 

PODDZIAŁANIE 8.2.1 - konkurs nr POKL/8.2.1/I/13

Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 29.11.2013 do 10.01.2014

Lista nr 2 - obejmuje wnioski oceniane w ramach procedury odwoławczej


Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko