header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Listy rankingowe - Priorytet IX - 2013 i 2014 rok

PODDZIAŁANIE 9.1.1 - konkurs nr POKL/9.1.1/I/14
Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 24.01.2014 do 24.02.2014
Lista nr 2 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu protestu

DZIAŁANIE 9.5 - konkurs nr POKL/9.5/I/13
skład KOP

Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 14.02.2013 do 18.03.2013
Lista nr 2 - obejmuje wnioski ocenione po pozytywnym rozpatrzeniu protestu
Lista nr 3 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu protestu


PODDZIAŁANIE 9.6.2 - konkurs nr POKL/9.6.2/I/13 skład KOP

Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 29.03.2013 do 06.05.2013
Lista nr 2 - obejmuje wnioski ocenione po pozytywnym rozpatrzeniu protestu
Lista nr 3 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu protestu
Lista nr 4 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu protestu
Lista nr 5 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu protestu
Lista nr 6 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania
Lista nr 7 - obejmuje wniosek oceniony po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko