header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Listy zatwierdzonych projektów systemowych


>>> PRIORYTET VI  RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Projekt innowacyjny wdrażany w trybie systemowym w ramach Priorytetu VI

Zielona praca 2 - projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.1


Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe powiatowych urzędów pracy.
 
lista zbiorcza projektów 2008 r. , skład KOP
lista zbiorcza projektów 2009 r. , skład KOP
lista zbiorcza projektów 2010 r. , skład KOP
lista zbiorcza projektów 2011 r. , skład KOP
1. cząstkowa lista projektów 2011 r.
2. cząstkowa lista projektów 2011 r.
3. cząstkowa lista projektów 2011 r.
4. cząstkowa lista projektów 2011 r.
5. cząstkowa lista projektów 2011 r.
6. cząstkowa lista projektów 2011 r.
7. cząstkowa lista projektów 2011 r.

1. cząstkowa lista projektów 2012 r. skład KOP >>

1. cząstkowa lista projektów 2014 r.
2. cząstkowa lista projektów 2014 r.
lista zbiorcza projektów 2014 r.

>>> PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Poddziałanie 7.1.1 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej
Lista projektów 2008 , skład KOP
Lista projektów 2009 , skład KOP
Lista projektów 2010 , skład KOP
Lista projektów 2010 , skład KOP
Lista projektów 2011 , skład KOP
Lista projektów 2012 , I edycja 2012, projekty z okresem realizacji na rok 2012

1. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
2. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
3. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
4. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
5. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
6. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
7. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
8. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
9. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
10. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
11. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
12. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
13. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
14. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
15. cząstkowa lista projektów 2012, II edycja 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Lista projektów 2008 , skład KOP
Lista projektów 2009 , skład KOP
Lista projektów 2010 , skład KOP

1. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
2. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
3. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
4. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
5. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
6. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
7. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
8. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
9. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015
10. cząstkowa lista projektów 2012, projekty z okresem realizacji na lata 2013-2015

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej 
Lista projektów 2014 , skład KOP


>>> PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Projekt innowacyjny wdrażany w trybie systemowym w ramach Priorytetu VIII

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Lista projektów 2012

>>> PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Projekt innowacyjny wdrażany w trybie systemowym w ramach Priorytetu IX

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - nabór 2013

1. cząstkowa lista projektów 2013 r.
2. cząstkowa lista projektów 2013 r.
3. cząstkowa lista projektów 2013 r.
4. cząstkowa lista projektów 2013 r.
5. cząstkowa lista projektów 2013 r.
Pełna lista projektów 2013 r.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - nabór 2014

1. cząstkowa lista projektów 2014 r.
2. cząstkowa lista projektów 2014 r.
3. cząstkowa lista projektów 2014 r.
4. cząstkowa lista projektów 2014 r.
5. cząstkowa lista projektów 2014 r.
6. cząstkowa lista projektów 2014 r.
7. cząstkowa lista projektów 2014 r.
Pełna lista projektów 2014 r.
Pełna lista projektów 2014 r. - aneks

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych -pierwszy nabór w 2011 r. skład KOP >>
 
1. cząstkowa lista projektów 2011 r.
2. cząstkowa lista projektów 2011 r.
3. cząstkowa lista projektów 2011 r.
4. cząstkowa lista projektów 2011 r.
5. cząstkowa lista projektów 2011 r.
6. cząstkowa lista projektów 2011 r.
7. cząstkowa lista projektów 2011 r.
8. cząstkowa lista projektów 2011 r.
9. cząstkowa lista projektów 2011 r.
10. cząstkowa lista projektów 2011 r.
11. cząstkowa lista projektów 2011 r.
12. cząstkowa lista projektów 2011 r.
13. cząstkowa lista projektów 2011 r.
14. cząstkowa lista projektów 2011 r.
15. cząstkowa lista projektów 2011 r.
16. cząstkowa lista projektów 2011 r.
17. cząstkowa lista projektów 2011 r.
18. cząstkowa lista projektów 2011 r.
19. cząstkowa lista projektów 2011 r.
20. cząstkowa lista projektów 2011 r.
21. cząstkowa lista projektów 2011 r.
22. cząstkowa lista projektów 2011 r.
23. cząstkowa lista projektów 2011 r.
24. cząstkowa lista projektów 2011 r.
25. cząstkowa lista projektów 2011 r.
26. cząstkowa lista projektów 2011 r.
27. cząstkowa lista projektów 2011 r.
28. cząstkowa lista projektów 2011 r.

lista zbiorcza projektów pierwszego naboru w 2011 r.


Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych -drugi nabór w 2011 r. skład KOP >>

1. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
2. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
3. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
4. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
5. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
6. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór
7. cząstkowa lista projektów 2011 r. - II nabór

lista zbiorcza projektów drugiego naboru w 2011 r.


Poddziałanie 9.1.2 Projekt systemowy realizowany przez Województwo Małopolskie
Projekt systemowy - lista

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko