header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Projekty realizowane w ramach PO KL - wykaz Beneficjentów

Poniżej przedstawiamy dla potencjalnych uczestników projektów wykazy, w których znajdują się informacje o:

1. obecnie realizowanych projektach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
2. instytucjach, które przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL.
3. instytucji przyznającej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL
4. instytucjach wspierających zakładanie / przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Działania 7.2.2 PO KL.

Zapraszamy także do zapoznania się z:
-  FAQ - najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Portalami umożliwiającymi wyszukiwanie interesujących Państwa projektów, szkoleń, studiów, staży i innych ofert edukacyjnych:


Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko