header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Konkursy z 2009 roku

 

Działania POKL
Data ogłoszenia konkursu
Data zamknięcia
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1.1 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
POKL/6.1.1/IA/09
szczegóły konkursu
POKL/6.1.1/IB/09
szczegóły konkursu
POKL/6.1.1/IC/09
szczegóły konkursu
POKL/6.1.1/ID/09
szczegóły konkursu
POKL/6.1.1/IE/09
szczegóły konkursu
POKL/6.1.1/IF/09
szczegóły konkursu
30.04.2009 r. 01.06.2009 r.
zamknięcie
konkursu
6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
POKL/6.1.2/I/09
szczegóły konkursu
25.06.2009 r.
30.12.2009 r.
zamknięcie
konkursu
6.2 Wsparcie i promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
POKL/6.2/I/09
szczegóły konkursu

17.02.2009 r.
31.03.2009 r.
6.2 Wsparcie i promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
POKL/6.2/II/09
szczegóły konkursu

20.07.2009 r.
18.08.2009 r.
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
POKL/6.3/I/09
szczegóły konkursu
28.05.2009 r.
06.08.2009 r.
zawieszenie konkursu
30.11.2009 r. zamknięcie
konkursu
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
szczegóły konkursu
18.06.2009 r.
20.07.2009 r. zamknięcie
konkursu
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
POKL/7.2.2/I/09
16.07.2009 r. 10.12.2009 r.
zamknięcie
konkursu
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
POKL/7.3/I/09
szczegóły konkursu
28.05.2009 r. 10.09.2009 r.
zawieszenie konkursu
30.11.2009 r. zamknięcie
konkursu
Projekty innowacyjne testujące
realizowane w ramach Priorytetu VII
POKL/7.4/I/09
szczegóły konkursu
15.10.2009 r. 30.11.2009 r.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
8.1.1 A Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
szczegóły konkursu
28.05.2009 r.
31.07.2009 r.
zamknięcie konkursu
8.1.1 B Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
szczegóły konkursu
28.05.2009 r. 31.07.2009 r.
zamknięcie konkursu
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
szczegóły konkursu
26.02.2009 r.
10.07.2009 r.
zamknięcie konkursu
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności POKL/8.1.3/I/09
szczegóły konkursu
25.06.2009 r.
30.12.2009 r.
zamknięcie
konkursu
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL/8.2.1/I/09
szczegóły konkursu
25.06.2009 r. 31.08.2009 r.
zawieszenie konkursu
30.11.2009 r. zamknięcie
konkursu
Projekty innowacyjne testujące
realizowane w ramach Priorytetu VIII
POKL/8.3/I/09
szczegóły konkursu
15.10.2009 r. 30.11.2009 r.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
szczegóły konkursu
16.12.2008
06.02.2009 r.
zamknięcie
konkursu
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostepie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych
szczegóły konkursu

16.12.2008 06.02.2009 r.
zamknięcie
konkursu
9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego POKL/9.2/I/09
szczegóły konkursu
17.02.2009 r.
zawieszony 31.03.2009 r.
wznowiony 30.04.2009 r.
30.11.2009 r.
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
[szczegóły konkursu]
17.02.2009 r. 31.03.2009 r.
zamknięcie
konkursu
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
szczegóły konkursu
28.05.2009 r. 10.07.2009 r.
zawieszenie
konkursu
30.11.2009 r. zamknięcie
konkursu
Projekty innowacyjne testujące
realizowane w ramach Priorytetu IX
POKL/9.6/I/09
szczegóły konkursu
15.10.2009 r. 30.11.2009 r.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko