header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Komisja Oceny Projektów

Komisja Oceny Projektów (KOP) dokonuje oceny merytorycznej projektów. Ocena komisji stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów rekomendowanych do akceptacji dyrektorowi Instytucji Wdrażającej. W skład komisji wchodzą przedstawiciele danej Instytucji Wdrażającej. Mogą w niej także uczestniczyć niezależni eksperci.

Poniżej umieszczony został aktualny rejestr członków Komisji Oceny Projektów powołanych do oceny wniosków złożonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie:
Pobierz plik:
Aktualny rejestr członków KOP Aktualny rejestr członków KOP 2018-07-18 | 234.5 kB
Osoby zainteresowane składem członków Komisji Oceny Projektów w latach ubiegłych informujemy, że w latach 2007-2009 KOP powoływany był do oceny wniosków w ramach poszczególnych priorytetów, a począwszy od 2010 roku - do oceny projektów w ramach poszczególnych naborów.

Informacja o składzie KOP dla poszczególnych priorytetów (lata 2007, 2008 i 2009) oraz naborów (od 2010 roku) znajduje się w dziale Wyniki konkursów - listy rankingowe: Priorytet VI, Priorytet VII, Priorytet VIII, Priorytet IX i jest publikowana dopiero po zawarciu wszystkich umów o dofinansowanie z projektodawcami, których wnioski zostały ocenione merytorycznie w ramach danego posiedzenia KOP.
Zespół Zasobów Ludzkich

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko