header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Konkursy z 2008 roku

 

Działania POKL
Data ogłoszenia konkursu
Data zamknięcia
lub data zawieszenia konkursu
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
szczegóły konkursu
12.06.2008 konkurs zamknięty 11.07.2008 r.
6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzedów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
szczegóły konkursu

07.02.2008 konkurs zamknięty 11.07.2008 r.
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczości oraz samozatrudnienia
szczegóły konkursu
26.06.2008
(z naborem wniosków od 1.07.2008)
Konkurs zawieszony 01.08.2008 i ostatecznie zamknięty z dniem 02.10.2008 r.
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
szczegóły konkursu
28.02.2008
(z naborem wniosków od 10.03.2008)
konkurs zamknięty
16.12.2008 r.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
szczegóły konkursu
28.02.2008
(z naborem wniosków od 10.03.2008)
konkurs zawieszony 01.08.2008 i ostatecznie zamknięty z dniem 02.10.2008v r.
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
szczegóły konkursu

29.05.2008 konkurs zawieszony 01.08.2008 i ostatecznie zamknięty z dniem 16.12.2008 r.
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
szczegóły konkursu
31.01.2008
konkurs zamknięty
16.12.2008 r.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiebiorstw
szczegóły konkursu
15.05.2008
(z naborem wniosków od 19.05.2008)
konkurs zamkniety 19.06.2008 r.
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
szczegóły konkursu
15.05.2008
(z naborem wniosków od 19.05.2008)
konkurs zawieszony 01.08.2008 r. i ostatecznie zamknięty z dniem 16.12.2008 r.
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
szczegóły konkursu
28.02.2008
(z naborem wniosków od 10.03.2008)
konkurs zamknięty
16.12.2008 r.
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
szczegóły konkursu
24.04.2008 konkurs zawieszony 01.08.2008 r. i ostatecznie zamknięty z dniem 16.12.2008 r.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
szczegóły konkursu
27.03.2008 konkurs zamkniety 19.06.2008 r.
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
szczegóły konkursu
28.02.2008
(z naborem wniosków od 10.03.2008)
konkurs zamkniety 17.05.2008 r.
9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego
szczegóły konkursu
31.01.2008 konkurs zawieszony 01.08.2008 r i ostatecznie zamknięty z dniem 16.12.2008 r.
9.3 Upowszechnienie kształcenia
ustawicznego w formach szkolnych
szczegóły konkursu
27.03.2008 konkurs zawieszony 01.08.2008 r. i ostatecznie zamknięty z dniem 16.12.2008 r.
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
szczegóły konkursu
31.01.2008 konurs zawieszony 12.03.2008 i ostatecznie zamknięty z dniem 02.10.2008
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
szczegóły konkursu
29.05.2008 konkurs zamknięty 17.11.2008 r.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko