header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

PEFS wersja 3.0

2012-07-10 12:48

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Instytucja Zarządzająca PO KL – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -  przygotowała aplikację Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0.

W Formularzu PEFS wprowadzono zmiany dotyczące:

- słowników w zakresie działań i poddziałań, typów Instytucji, rodzajów przyznanego wsparcia
- słowników w zakresie powiatów i poziomu wykształcenia,
- dodania nowych pól z informacjami o niepełnosprawności, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej oraz byciu migrantem.

Formularz PEFS w wersji 3.0 powinien być stosowany przez Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu po dacie udostępnienia nowej wersji narzędzia (tj. 10 lipca 2012 r.).

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektów przed datą udostępnienia Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0, mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzia w wersji 2.0.

Wersja 3.0 Formularza PEFS została zamieszczona na stronie internetowej WUP Kraków natomiast hasło zostanie przekazane do Państwa przez opiekunów projektów.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem wersji 3.0 Formularza PEFS 2007 POKL  należy kontaktować się z opiekunem projektu.

Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko