header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

Poddziałanie 9.1.1 PO KL – lista cząstkowa nr 3 (nabór systemowy POKL/9.1.1/V/14) - aneks

2015-03-12 10:51

Poddziałanie 9.1.1 PO KL (nabór projektów systemowych nr POKL/9.1.1/V/14) – Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono aneks do listy cząstkowej
nr 3 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
PO KL.


Listy cząstkowe obejmują tylko wnioski rekomendowane do dofinansowania, informację
o konieczności poprawy złożonego wniosku każdy z wnioskodawców otrzyma listownie. Kolejne listy cząstkowe będą publikowane w miarę postępów oceny.

Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko