header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

  • Witamy
  • Trwające konkursy
  • Wyniki naborów
  • Projekty PO KL

Wojwódzki Urząd Pracy w KrakowieWitamy na stronie poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce. Serwis został stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL.

Serwis przeznaczony jest dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które chciałyby przy wsparciu Unii Europejskiej realizować projekty rozwijające kapitał ludzki. Można tu znaleźć informacje o prowadzonych przez WUP Kraków naborach wniosków o dofinansowanie (konkursy POKL)  oraz o przygotowaniu i realizacji projektów. Zapraszamy!

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 brak trwających konkursów, ponadto nowe konkursy nie będą już ogłaszane.

Poniżej prezentujemy wyniki naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
w procedurze konkursowej i systemowej
w Priorytetach VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Aktualności


Nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis

2014-11-20 16:51

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, że począwszy od dnia 15 listopada br. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.


Spotkanie dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach Poddziałania 9.1.1

2014-11-20 08:01

W dniu 23 października 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dla Beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (nabór projektów systemowych nr POKL/9.1.1/IV/14) – Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji

2014-11-19 08:36

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 1 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Lista wniosków systemowych zatwierdzonych w ramach Priorytetu VI

2014-11-16 08:33

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzona została lista wniosków systemowych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działania 9.5

2014-10-21 08:11

W dniu 20 października 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie Informacyjne dla Beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach Priorytetu IX PO KL Działanie 9.5.


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL

2014-10-16 15:17

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od 16 do 31 października br. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wymienione w Załączniku nr 6 do Założeń dotyczących naboru.


Informacja na temat spotkania dla Beneficjentów w Priorytecie IX

2014-10-15 11:09

W dniu 30 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dla Beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1


Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2014-10-07 15:50

W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium w ramach siódmej edycji „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” - projektu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko