header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

  • Witamy
  • Trwające konkursy
  • Wyniki naborów
  • Projekty PO KL

Wojwódzki Urząd Pracy w KrakowieWitamy na stronie poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce. Serwis został stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL.

Serwis przeznaczony jest dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które chciałyby przy wsparciu Unii Europejskiej realizować projekty rozwijające kapitał ludzki. Można tu znaleźć informacje o prowadzonych przez WUP Kraków naborach wniosków o dofinansowanie (konkursy POKL)  oraz o przygotowaniu i realizacji projektów. Zapraszamy!

 

Konkurs nr POKL/9.1.1/I/14

Poniżej prezentujemy wyniki naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
w procedurze konkursowej i systemowej
w Priorytetach VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Aktualności


Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013

2014-04-22 15:38

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami.


Zwiększenie kontraktacji w konkursach

2014-04-22 15:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaakceptował zwiększenie kontraktacji na konkursy w Poddziałaniach 9.6.2 oraz 8.2.1 PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (system) – lista cząstkowa nr 3

2014-04-22 08:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 3 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 - lista rankingowa nr 1

2014-04-18 13:35

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż zatwierdzono listę rankingową nr 1 wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji I Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

2014-04-15 22:38

Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (system) – lista cząstkowa nr 2

2014-04-14 23:09

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 2 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk

2014-04-10 22:10

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 r. zatwierdzone zostały zmienione "Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".


Warsztaty nt. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII, w Poddziałaniu 7.2.1 oraz 7.4.

2014-04-08 22:45

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. zorganizowano warsztaty nt. rozliczania projektów w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4.

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko