header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

  • Witamy
  • Trwające konkursy
  • Wyniki naborów
  • Projekty PO KL

Wojwódzki Urząd Pracy w KrakowieWitamy na stronie poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) w Małopolsce. Serwis został stworzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący w województwie małopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla komponentu regionalnego POKL.

Serwis przeznaczony jest dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, które chciałyby przy wsparciu Unii Europejskiej realizować projekty rozwijające kapitał ludzki. Można tu znaleźć informacje o prowadzonych przez WUP Kraków naborach wniosków o dofinansowanie (konkursy POKL)  oraz o przygotowaniu i realizacji projektów. Zapraszamy!

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 brak trwających konkursów, ponadto nowe konkursy nie będą już ogłaszane.

Poniżej prezentujemy wyniki naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
w procedurze konkursowej i systemowej
w Priorytetach VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Aktualności


Lista wniosków systemowych zatwierdzonych w ramach Priorytetu VI

2014-12-11 07:49

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzona została lista wniosków systemowych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (system) – Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji

2014-12-09 09:13

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono Listę wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL (nabór nr POKL/9.1.1/IV/14).


Spotkanie informacyjne - nabór systemowy nr POKL/9.1.1/V/14

2014-12-09 09:06

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego do ogłoszenia naboru systemowego w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Uruchomienie Bazy Konkurencyjności

2014-12-03 14:59

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności.


Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy

2014-12-03 07:36

W dniu 01.12.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy (Poddziałanie 6.1.3) w 2014 roku. W ramach spotkania odbyły się także indywidualne konsultacje Beneficjentów z Opiekunami Projektów”.


Spotkanie informacyjne - nabór systemowy nr POKL/9.1.1/V/14

2014-12-01 21:43

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego do ogłoszenia naboru systemowego w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Poddziałanie 9.1.1 PO KL (nabór projektów systemowych nr POKL/9.1.1/IV/14) – Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji

2014-11-27 15:18

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że zatwierdzono listę cząstkową nr 2 projektów systemowych złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.


Nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis

2014-11-20 16:51

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, że począwszy od dnia 15 listopada br. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko